PRAVNE NAPOMENE

Web-stranicu uređuje:
S.C. MICHELIN ROMANIA S.A.

10 Bucharest Nord Road Global City, Business Park, Building O1, 3rd floor,

Voluntari, Ilfov

Trgovački registar pod brojem J23/2379/2013,

s jedinstvenim registracijskim brojem  13663684

 

Hosting web-stranice:

Microsoft Ireland Operations Ltd.

Attn: Data Protection
Carmenhall Road
Sandyford, Dublin 18, Ireland
 

Direktor za publikacije: Spyros Politis

Zahvaljujemo vam se na pažljivom čitanju ovih uvjeta za uporabu prije posjećivanja Web-stranice tvrtke Michelin posvećene liniji proizvoda za kamione. Ova Web-stranica namijenjena je prodajnim uredima i korisnicima kamionskih pneumatika u Hrvatskoj. Vratite se na padajući izbornik kako biste pristupili web-stranici za svoju državu.

Društva grupacije Michelin pravno su samostalna i čine neovisnu pravnu osobu. Međutim, radi pojednostavljenja prijenosa informacija predstavljenih na ovoj Web-stranici, koriste se sljedeći izrazi: „Michelin”, „Grupacija”, „grupacija Michelin” i „mi” – navedeni pojmovi koriste se pri označavanju svih društava grupacije Michelin, uz napomenu da svako od društava neovisno upravlja svojim aktivnostima.

 

ČLANAK 1: PREDMET

Predmet ove napomene je definiranje načina na koje vam Michelin na raspolaganje stavlja web-stranicu i načina na koje pristupate i koristite ovu web-stranicu. Svako pristupanje web-stranici podložno je poštivanju ove pravne napomene, za koju Michelin zadržava pravo promjene i ažuriranja u svakom trenutku. Pristup web-stranici i njezino korištenje podrazumijeva da prihvaćate ovu pravnu napomenu i da ste suglasni s praksama grupacije Michelin vezanima za povjerljivost i zaštitu podataka osobnog sadržaja.

 

ČLANAK 2: PRISTUP WEB-STRANICI

Ova web-stranica namijenjena je svim korisnicima. Sadrži dijelove u kojima se predstavlja iskustvo grupacije Michelin na području prometa, inovacije na području kamionskih pneumatika, katalog pneumatika BFGoodrich i „lokator prodavača”. Osim toga, ova web-stranica sadrži i poseban prostor za prijavu na uslugu za popravke BFGoodrich Euro Assist.
 

Michelin nastoji omogućiti pristup web-stranici, no nije podložan nikakvoj obvezi. Izričito se navodi da u cilju održavanja, ažuriranja ili zbog bilo kojeg drugog razloga, posebice tehničke i pravne prirode, pristup web-stranici može biti promijenjen ili prekinut. Michelin ni u kom slučaju nije odgovoran za takve prekide i posljedice koje prekidi mogu imati za vas.
 

Obvezujete se da web-stranici nećete pristupati prijevarom niti ćete, posebice, na taj način pristupati interaktivnim uslugama, u slučaju da takve usluge postoje.

 

ČLANAK 3: PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

Sadržaji (posebice, ali ne i ograničeno na informacije, tekstove, grafike, podatke, slike, fotografije, vizualizacije, videozapise i zvučne zapise, programe, baze podataka, kao i oblik svih tih elemenata te oblik same web-stranice) zaštićeni su autorskim pravom i/ili drugim pravima intelektualnog vlasništva. Sadržaji su ekskluzivno vlasništvo Michelina i/ili njegovih društava-kćeri. Nije dopušteno bilo kakvo kopiranje, reprodukcija, prikazivanje, korištenje, prilagodba, izmjena, prijevod, prijenos sadržaja, djelomičan ili u cijelosti, pripadali oni društvu Michelin i/ili njezinim društvima-kćerima koja su prava ustupila Michelinu, kakvim god postupkom, uz iznimku ograničenih prava koja su vam ustupljena u nastavku i/ili ako se radi o privatnoj kopiji za osobno korištenje osobe koja ju je kopirala. Sadržaji koji se nalaze na ovoj web-stranici podložni su izmjenama bez prethodne obavijesti i na raspolaganje se daju bez jamstava bilo koje vrste, izričitih ili neizrečenih, i ne mogu dovesti do bilo kakvog prava na odštetu. Sadržaji su zaštićeni autorskim pravom © 1997-2013 Michelin. Logotipi su registrirani zaštitni znakovi.

 

Podaci o prodajnim uredima kamionskih pneumatika prikupljeni i stavljeni na raspolaganje korisnicima ove web-stranice radi pregledavanja čine bazu podataka, koju je stvorio i koja je u vlasništvu društva Michelin. Sadržaj te baze podataka je stoga zaštićen autorskim pravom kao i odredbama Zakon o autorskom pravu i drugim srodnim pravima (Narodne novine broj: 167/03, 79/07, 80/11, 125/11 i 141/13).
 

Pristupanjem ovoj web-stranici obvezujete se da:

  • nećete reproducirati, prikazivati, prevoditi, prilagođavati ili modificirati, u cijelosti ili djelomično ili na bilo koji način, sadržaj baza podataka;
  • nećete izvoditi, prikupljati, proizvoditi, prikazivati ili čuvati, izravno ili neizravno, na bilo kakav poslužitelj, na bilo koji način ili u bilo kojem obliku, cijeli ili značajni kvalitativni ili kvantitativni dio sadržaja baze podataka;
  • nećete izvoditi, stavljanjem u javnu uporabu, sadržaj baze podataka, u cijelosti ili njezina značajnog kvalitativnog ili kvantitativnog dijela, u bilo kojem obliku;
  • nećete izvoditi ili iskorištavati na opetovani i/ili sustavni način ne-značajne kvalitativne ili kvantitativne dijelove baze podataka kada te radnje očito premašuju uvjete uobičajene uporabe baze podataka.
     

Svako kršenje autorskih prava na bazu podataka smatra se kaznenim djelom protiv intelektualnog vlasništva a koja su opisana u Glavi VII Kaznenog zakona (Narodne novine broj: 125/11, 144/12). U slučaju povrede autorskog prava proizvođač uživa pravnu zaštitu sukladno Zakonu o autorskom pravu i drugim stvarnim pravima, te sukladno Kaznenom zakonu.

 

ČLANAK 4: ELEKTRONIČKA POŠTA

Pri komuniciranju s društvom Michelin putem elektroničke pošte, potrebno je ispuniti formulare za elektroničku poštu dostupne na web-stranici. Odgovori društva Michelin na elektroničku poštu, kao i pristup web-stranici i sadržajima ne znače i ne mogu se smatrati reklamnom, promotivnom ili komercijalnom radnjom na području države u kojoj se nalazi korisnik.

 

ČLANAK 5: ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Našu web-stranicu možete posjetiti na uobičajen način, pri čemu niste obvezni otkriti svoj identitet i navesti osobne informacije. Michelin od vas ponekad može tražiti informacije, primjerice, kako bi odgovorio na vaš zahtjev, pružio vam neku uslugu ili u marketinške svrhe.
 

Prikupljeni podaci odnose se na ime, adresu, telefonski broj, broj faks-uređaja, elektroničku adresu itd.

Radi poboljšanja usluge, Michelin prikuplja anonimne podatke vezane za vaše kretanje po web-stranici u svrhu mjerenja njezinih performansi. Michelin te statističke podatke o posjećenosti web-stranici koristi kako bi bolje shvatio način na koje je web-stranica posjećena, koliko posjetitelja posjećuje web-stranicu i specifične stranice, trajanje i učestalost posjeta itd. Ti statistički podaci služe isključivo za poboljšanje usluga na ovoj web-stranici.

 

5.1 Primatelji osobnih podataka

Podaci prikupljeni posredstvom naše web-stranice namijenjeni su društvu Michelin kao i njegovim odabranim partnerima i/ili pružateljima usluga koje ono odabere. Ti pružatelji usluga ugovorom su obvezani poštivati povjerljivost i sigurnost podataka koji su im dostavljeni i ne smiju ih koristiti u niti jednu drugu svrhu osim one koja im je povjerena. Michelin se obvezuje da neće prodavati, iznajmiti ili ustupati vaše podatke osobnog karaktera trećim osobama. Međutim, pri primjeni sudske ili administrativne odluke, u skladu s primjenjivim zakonom ili radi zaštite vlastitih prava ili dobara, Michelin može biti prinuđen dostaviti vaše podatke osobnog karaktera. 

 

5.2 Pravo pristupa, izmjene, ukidanja i obustave

Vezano za podatke osobnog karaktera koje ste nam ustupili, imate pravo pristupa, ispravka i ukidanja, kao i pravo obustave iz legitimnih razloga sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine broj: 106/12 – pročišćeni tekst).

Isto se tako bez ikakvih troškova možete usprotiviti prikupljanju i korištenju vaših podataka od strane Michelina. Štoviše, imate pravo protivljenja korištenju vaših podataka u svrhu istraživanja, posebno komercijalnog, sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine broj 106/12 – pročišćeni tekst).


Kako biste iskoristili ta prava dovoljno je poslati poštu na sljedeću adresu: MFPM, Place des Carmes Déchaux, 63040 Clermont Ferrand Cedex 9 (uslugu ispuniti ovisno o državi). 

 

5.3 Poveznice na internetske stranice

Naša web-stranica može sadržavati poveznice na druge web-stranice. Obavještavamo vas da Michelin ne dijeli vaše podatke osobnog karaktera s tim stranicama. Upozoravamo vas da pri napuštanju naše web-stranice možete biti podložni drugim praksama iz područja zaštite osobnih podataka, nad kojima Michelin nema nikakvu kontrolu i nisu u okviru njegovih odgovornosti.

 

 ČLANAK 6: JAMSTVO I ODGOVORNOSTI

Sadržaji objavljeni na web-stranici pružaju se „takvi kakvi jesu” bez izričitih ili neizrečenih jamstava. Michelin zadržava pravo promjene, ispravljanja, prekida i/ili ukidanja sadržaja ili pristupa web-stranici u svakom trenutku, bez prethodne obavijesti. Michelin ne može biti odgovoran u slučaju zaraze vaših informatičkih resursa kao rezultat širenja virusa ili drugih informatičkih zaraza. Vaša je obveza poduzeti sve prikladne mjere kako biste zaštitili svoje informatičke resurse.

Ni u kojem slučaju Michelin, njegovi zaposlenici, dobavljači ili suradnici navedeni na web-stranici ne mogu biti odgovorni, temeljem neke radnje za ugovornu obvezu, kaznenu odgovornost ili bilo koju drugu radnju, za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu, nenamjernu ili slučajnu, bilo kakve prirode ili za povredu, posebice, financijske ili komercijalne prirode, koja je rezultat korištenja web-stranice ili bilo kakvih informacija prikupljenih na web-stranici.

 

Web-stranica može sadržavati jednostavne ili složene poveznice na partnerske stranice društva Michelin ili treće, uz dopuštenje istih za složene poveznice. Michelin nema nikakvu kontrolu nad tim stranicama niti, posljedično tome, preuzima bilo kakvu odgovornost za mogućnost pristupa, prikladnost, sadržaj, reklame, proizvode i/ili usluge dostupne na tim web-stranicama ili putem njih. Isto tako, Michelin nije ni na koji način odgovoran za izravnu ili neizravnu štetu koja može nastati prilikom vašeg pristupanja partnerskoj stranici ili njezina korištenja ili za nepoštivanje zakona od strane tih stranica.

 

ČLANAK 7: SUDSKA NADLEŽNOST I PRIMJENJIVI ZAKONI

Za sve sporove vezane za stranicu, prema ovoj pravnoj napomeni nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebi, Republika Hrvatska, i vode se sadržajno prema hrvatskim zakonima, neovisno o propisima vezanima za rješavanje sukoba zakona. Korištenje web-stranice znači izričiti pristanak korisnika na primjenu ove odredbe. U slučaju da jedna od odredbi ove pravne napomene bude ocijenjena protuzakonitom, ništavnom ili neprimjenjivom iz bilo kojeg razloga, smatrat će se da nije dio pravne napomene i neće utjecati na pravovaljanost niti primjenu drugih odredbi.